Shtatzënia

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja rreth shtatzënisë

Lindja

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja rreth lindjes.

Gjidhënia

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja rreth gjidhënies.

Foshnja dhe Nëna

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja si nënë.

Për Baballarët

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja si babë.

Vështërsitë

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja.

Ligjërata mbi temën Flasin Nënat

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit