Diciplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm

Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm është program i cili është duke u implementuar nga organizata Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë. Ky program ka për qëllim ndalimin e ndëshkimit fizik dhe psikologjik te fëmijët dhe bazohet në parimet e të drejtave të fëmijëve.

Ne ofrojmë përmirësime të menjëhershme dhe të qëndrueshme për jetën e fëmijëve në mbarë botën.